Πως μια χρόνια σωματική ασθένεια επηρεάζει την ψυχολογική μας κατάσταση.