Ποια είναι η σχέση μεταξύ της μακροχρόνιας χρήσης αλατιού και του κινδύνου πρόωρης θνησιμότητας;