Μια μέτρια σωματική δραστηριότητα μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.